Obavijest o preuzimanju kompostera u reciklažnom dvorištu

Temeljem objavljenog Javnog poziva fizičkim osobama građanima za podnošenje zahtjeva za dodjelu kompostera KLASA: 351-02/21-01/02 URBROJ: 2196/02-01-21-60 dodjeljuju se komposteri zapremine 350 l građanima koji su ostvarili uvjete, a prema popisu u prilogu od red. br. 1 – 16.

Pozivamo građane da preuzmu kompostere, koji se nalaze u  reciklažnom dvorištu Kom-Ilok d.o.o., u vremenu od:

Ponedjeljak, srijeda i petak 07:00 – 15:00 sati
Utorak i četvrtak 14:00 – 20:00 sati
Subota     08:00 – 12:00 sati

Grad Ilok

Stjepan Rukavina
Ante Faletar
Dario Tilović
Ivan Groznica
Kristina Kujundžić
Marija Kraljević
Želko Krnač
Ivan Plazonić
Boris Mirković
Daniela Žužak
Boris Hornjak
Ivan Bošnjak
Papak Perica
Ivan Ripić
Suzana Kožul
Ante Papak

Preuzmite dokumente:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.