Zahtjev za pomoć u podmirenju troškova stanovanja

Dokumenti, izvještaji, akti...

KLASA: 551-02/22-02/01 URBROJ: 2196/02-01-22-01 Ilok, 10. siječnja 2022. godine OBAVIJEST Poštovani, ovim putem obaviještavamo sve korisnike prava na naknadu za troškove stanovanja na području Grada Iloka, da su dužni najkasnije do 31. siječnja 2022. godine predati Zahtjev za pomoć u podmirenju troškova stanovanja za 2022. godinu. Obrazac za podnošenje Zahtjeva za pomoć u podmirenju troškova stanovanja na kojem se nalazi popis potrebne dokumentacije koja se predaje uz Zahtjev nalazi se na web stranicama Grada Iloka… Nastavite čitati…