Zahtjev za pomoć u podmirenju troškova stanovanja

KLASA: 551-02/22-02/01
URBROJ: 2196/02-01-22-01
Ilok, 10. siječnja 2022. godine

OBAVIJEST

Poštovani, ovim putem obaviještavamo sve korisnike prava na naknadu za troškove stanovanja na području Grada Iloka, da su dužni najkasnije do 31. siječnja 2022. godine predati Zahtjev za pomoć u podmirenju troškova stanovanja za 2022. godinu.

Obrazac za podnošenje Zahtjeva za pomoć u podmirenju troškova stanovanja na kojem se nalazi popis potrebne dokumentacije koja se predaje uz Zahtjev nalazi se na web stranicama Grada Iloka i u prostorijama Grada Iloka, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok.

Zahtjev za naknadu za troškove stanovanja sa svom potrebnom dokumentacijom možete dostaviti u Grad Ilok na e-mail: grad.ilok@ilok.hr

U slučaju da niste u mogućnosti Zahtjev dostaviti putem e-maila, isti možete dostaviti u prostorije Grada Iloka.

Preuzmite dokument obavijesti:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.