Odluka o dodjeli potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Iloka

KLASA: 320-01/21-01/03
URBROJ: 2196/02-01-21-63
Ilok, 28. prosinca 2021. godine

Na temelju čl. 5. Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Iloka KLASA:320-01/21-01/03 URBROJ:2196/02-01-21-16 od 04.svibnja 2021. godine, Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2021-2023. godine KLASA:320-01/21-01/03 URBROJ:2196/02-01-21-13 od 15.ožujka 2021. godine, Prijedloga odluke o dodjeli potpora od 27.prosinca 2021.godine i članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21), Gradonačelnica Grada Iloka donosi

ODLUKU o dodjeli potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Iloka

Članak 1.

Sukladno uvjetima iz Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Iloka za 2021. godinu potpora se dodjeljuju prema slijedećem redoslijedu:

RBR. IME I PREZIME ADRESA PODNOSITELJA ZAHTJEVA MJERA IZNOS POTPORE  (kn)
1 Janko Lomjansky I.Gorana Kovačića 105, Ilok Mjera 1. Jednokratna potpora proizvođačima mlijeka 10.000,00
2 Anka Lomjansky Perković I.Gorana Kovačića 103, Ilok Mjera 1. Jednokratna potpora proizvođačima mlijeka 3.000,00
3 Snježana Kolak A.Šenoe 11, Bapska Mjera 5. Potpora ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda 3.000,00
4 Snježana Kolak A.Šenoe 11, Bapska Mjera 9, Podmjera 9.4. Sufinanciranje troškova nabave sjemena i sadnica povrća, voća i vinove loze 780,00
5 Nevenka Papak Stjepana Radića 129, Ilok Mjera 9, Podmjera 9.4. Sufinanciranje troškova nabave sjemena i sadnica povrća, voća i vinove loze 1.248,00
6 Krešimir Đaković Vukovarska 2, Šarengrad Mjera 10. Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva, alata i opreme 15.000,00
7 Valentin Prokopec Hrvatskih branitelja 5, Bapska Mjera 10. Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva, alata i opreme 11.405,00
8 Anica Mihelić A.Stepinca 13, Ilok Mjera 5.Potpora ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda 1.944,97
9 Đuro Divljaković A.G.Matoša 1, Bapska Mjera 9, Podmjera 9.4. Sufinanciranje troškova nabave sjemena i sadnica povrća, voća i vinove loze 598,00
10 Đuro Divljaković A.G.Matoša 1, Bapska Mjera 8. Sufinanciranje nabave novih košnica, pčelarske opreme i pčelinjih zajednica 885,04
11 Đuro Divljaković A.G.Matoša 1, Bapska Mjera 9, Podmjera 9.1 Potpora za kupnju jednokratne prodajne ambalaže 189,00
12 Luka Đipanović Ribarska 5, Šarengrad Mjera 8. Sufinanciranje nabave novih košnica, pčelarske opreme i pčelinjih zajednica 2.709,16
13 Bruno Čavar Fruškogorska 48, Ilok Mjera 8. Sufinanciranje nabave novih košnica, pčelarske opreme i pčelinjih zajednica 924,79
14 Željko Despotović Braće Radića 4, Mohovo Mjera 4. Potpora za kontrolu plodnosti tla 2.000,00
15 Anica Mihelić A.Stepinca 13, Ilok Mjera 10. Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata 2.191,33
16 Anđelko Petrik Ilok, Kralja Tomislava 92 Mjera 10. Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata 2.100,00
17 Ines Štivić I.Gundulića 39, Ilok Mjera 8. Sufinanciranje nabave novih košnica, pčelarske opreme i pčelinjih zajednica 2.682,57
18 Krunislav Toth V.Nazora 98, Ilok Mjera 8. Sufinanciranje nabave novih košnica, pčelarske opreme i pčelinjih zajednica 1.808,90
19 Mirko Dubovski Ilok, Stjepana Radića 92 Mjera 8. Sufinanciranje nabave novih košnica, pčelarske opreme i pčelinjih zajednica 2.812,53
20 Josip Kolarec S.Radića 31, Bapska Mjera 10. Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata 15.000,00
21 Gordana Cerovski I.G.Kovačića 70, Ilok Mjera 4. Potpora za kontrolu plodnosti tla 940,00
22 Josip Kolarec S.Radića 31, Bapska Mjera 4. Potpora za kontrolu plodnosti tla 2.000,00
23 Željko Činčurak I.G.Kovačića 94, Ilok Mjera 7. Sufinanciranje nabave ženskih i muških rasplodnih grla te nabavu domaćih životinja za proizvodnju mesa, mlijeka i jaja 6.200,12
24 Tomislav Jurina Matije Gupca 8, Bapska Mjera 10. Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata 2.179,68
25 Silvija Jurić Vukovarska 36, Šarengrad Mjera 1. Jednokratna potpora proizvođačima mlijeka 9.000,00
26 Silvija Jurić Vukovarska 36, Šarengrad Mjera 6. Potpora za umjetno osjemenjivanje stoke (krava, junica, krmača, nazimica) 2.000,00
27 Silvester Natonji Radoš 16, Ilok Mjera 2. Sufinaciranje troškova pregleda tehničkih susutava u zaštiti bilja (prskalica i rasprskivača) 250,00
28 Mirjana Šakota Hrvatskih branitelja 1,Bapska Mjera 6. Potpora za umjetno osjemenjivanje stoke (Krava, junica, krmača, nazimica) 1.849,19
29 Tomislav Jurina Matije Gupca 8, Bapska Mjera 7. Sufinanciranje nabave ženskih i muških rasplodnih grla te nabavu domaćih životinja za proizvodnju mesa, mlijeka i jaja 1.017,00
30 Silvestar Natonji Radoš 16, Ilok Mjera 9. Podmjera 9.1 Potpora za kupnju jednokratne prodajne ambalaže 1.402,50
31 Silvestar Natonji Radoš 16, Ilok Mjera 9.Podmjera 9.4. Sufinanciranje troškova nabave sjemena i sadnica povrća, voća i vinove loze 5.000,00
32 Zvonimir Janić Bapska, Grada Vukovara 62 Mjera 10. Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata 15.000,00
33 Silvester Natonji Radoš, 16, Ilok Mjera 10. Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata 1.815,00
34 Bruno Čavar Fruškogorska 48, Ilok Mjera 9. Podmjera 9.1 Potpora za kupnju jednokratne prodajne ambalaže 3.000,00
35 Gorana Gunjević Vlatka Kraljevića 6, Ilok Mjera 8. Sufinanciranje nabave novih košnica, pčelarske opreme i pčelinjih zajednica 1.724,65
36 Krunislav Toth V.Nazora 98, Ilok Mjera 3. Financiranje natpisnih ploča poljoprivrednih gospodarstava 150,00
      UKUPNO: 133.807,41

Članak 2.

Nakon što je Povjerenstvo utvrdilo da su sve prijave potpune i dopunjene te Korisnici ostvaruju pravo na dodjelu potpora sukladno odredbama Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Iloka za 2021., predlaže se Gradonačelnici donošenje Odluke o dodjeli potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području grada Iloka te sklapanje Ugovora o dodjeli potpora.

Članak 3.

Gradonačelnica će s Korisnicima sklopiti Ugovore o dodjeli potpora sukladno odredbama Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Iloka za 2021.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se putem oglasne ploče i internet stranice Grada Iloka.

Preuzmite dokument odluke:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.