Poziv za podnošenje ponuda – Usluga dezinsekcije

Predmet nabave je pružanje usluga kontrole i suzbijanja komaraca. Usluga suzbijanja komaraca na području Grada Iloka sastoji se od larvicidnog tretmana i adulticidnog tretmana. Larvicidni tretman će se obavljati na određenim područjima na području Grada Iloka. Potencijalna legla ličinki komaraca na području Grada Iloka su iskazana u ha, a koja utječu na populaciju komaraca u Gradu. Suzbijanje odraslih komaraca (adulticidni tretman) provoditi će se na 700 ha na području Grada Iloka, na 200 ha izvan naseljenih naselja i na zelenom pojasu uz rijeku Dunav.

Sve usluge obavljati će se sukladno uputama monitoringa i prema potrebama naručitelja.

Nadzor nad obavljanjem usluga provodi se sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

Odabrani ponuditelj dužan je osigurati praćenje kretanja svih vozila i osoba tijekom izvršenja zadanih naloga putem GPS uređaja te dostaviti izvješća naručitelju.

Preuzmite dokument poziva:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.