Odluka o godišnjem planu natječaja Grada Iloka za financiranje rada udruga u 2022. godini

Dokumenti, izvještaji, akti...

Na temelju članka 4. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) i članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13, 4/18, 9/19,4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka 2/21,8/21), Gradonačelnica Grada Iloka donosi O D L U K U o godišnjem planu natječaja Grada Iloka za financiranje rada udruga u 2022. godini R. br. Naziv davatelja financijskih… Nastavite čitati…

Javni poziv za prikupljanje i iskaz interesa – Projekti izgradnje objekata logističko-distributivnih centara za voće i povrće

Projekti izgradnje objekata logističko-distributivnih centara za voće i povrće

Ministarstvo poljoprivrede je objavilo javni poziv za prikupljanje i iskaz interesa potencijalnih korisnika – investitora u projekte izgradnje objekata logističko-distributivnih centara za voće i povrće financiranih u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Planirana sredstva za provođenje Operativnog programa iznose 616 milijuna kuna uz maksimalni intenzitet potpore od 70 %. Cilj ove reforme je organizirati i povezati ponudu malih poljoprivrednih gospodarstava kroz organizacije proizvođača, poticati udruživanja, suradnje te razmjene iskustava i znanja te unaprijediti položaj… Nastavite čitati…