Nabava usluge proizvodnje i emitiranja radijskog sadržaja o događanjima na području Grada Iloka

Opis predmeta nabave:

Nabava usluge proizvodnje i emitiranja radijskog sadržaja o događanjima na području Grada Iloka

CPV oznaka: 92210000-6- Radijske usluge

Opseg ili količina predmeta nabave

Vrsta/opis i količina predmeta nabave u cijelosti je iskazana u Prilogu I. Tehničke specifikacije/opis posla , te u Prilogu II. Troškovnik, koji se nalaze u privitku ovog Poziva na dostavu ponuda i njegov su sastavni dio.

Ponuditelj ne smije mijenjati opise predmeta nabave niti dopisivati stupce u troškovniku niti na bilo koji način mijenjati sadržaj tehničke specifikacije odnosno troškovnika.

Troškovnik se nalazi u Prilogu II. ovog Poziva na dostavu ponuda. Troškovnik je potrebno ispuniti prema uputama iz ove točke Poziva na dostavu ponuda i uputi iz troškovnika i tako ispunjen troškovnik je potrebno priložiti kao sastavni dio ponude.

Mjesto izvršenja usluga:

Grad Ilok

Početak i rok izvršenja usluge:

Razdoblje izvršenja usluge počinje potpisom ugovora o pružanju usluga, a rok za izvršenje usluge je do 31.12.2022.

Preuzmite dokument poziva:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.