6. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

KLASA: 024-01/22-02/01
URBROJ: 2196/02-02-22-3
Ilok, 27. siječnja 2022. godine

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (”Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, „Službeni glasnik” Grada Iloka br. 2/20, 2/21, 8/21) predsjednica Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:

6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 07. veljače (ponedjeljak) 2022. god. u 18:00 sati

Sjednica će se održati u Iloku, u dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ilok, Trg Nikole Iločkog 2

Molimo vijećnike da se pridržavaju svih epidemioloških mjera. sukladno Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 te su radi poštivanja istih dužni na ulazu u dvoranu prije sjednice predočiti važeću Covid potvrdu.

DNEVNI RED:

  1. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka
  2. Prijedlog za donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaća za službenike i namještenike Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka
  3. Prijedlog za donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Iloka
  4. Prijedlog za donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Iloka za 2022. godinu
  5. Prijedlog za donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Iloka za 2022. — 2026. godine
  6. Razno

Preuzmite dokument poziva:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.