Akti 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka

Dokumenti, izvještaji, akti...

Na poveznicama niže možete preuzeti Akte 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka Odluka o izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka – 6.GV Odluka o koeficijentima za obračun plaća za službenike i namještenike Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka – 6.GV Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za rad vijećnika Gradskog vijeća Grada Iloka 2022. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Iloka za 2022. godinu – 6.GV Smjernice za… Nastavite čitati…

Sunčane elektrane – INER

Europska Unija

Jučer je u Gradu Iloku, u prisutnosti nadzora SOLARIS PONS D.O.O., voditelja prekograničnog projekta INER, Mladena Markešića s asistenticom Marijom Dobošević te predstavnika Grada Iloka Ivana Klasanovića, u posao postavljanja sunčanih elektrana uveden izvođač radova TUTA BLU d.o.o. Sunčane elektrane postavit će se na šest objekata u Gradu Iloku: na Mrtvačnici u Iloku, NK Fruškogorac, Centru kompetencija Ilok, Društvenom domu Šarengrad, na MO Bapska i MO Mohovo. Izvođač i nadzor obišli su sve navedene objekte…. Nastavite čitati…

Viši stručni suradnik-voditelj EU projekta unaprjeđenje usluga i produljenje radnog vremena Dječjeg vrtića “Crvenkapica” u Iloku

Ilustracija natječaji

Poništava se oglas Grada Iloka KLASA: 112-01/22-01/03 URBROJ: 2196-02-03-22-1 od 04. veljače 2022. godine za prijam u službu na određeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca na radno mjesto viši stručni suradnik – voditelj EU projekta Unaprjeđenje usluga i produljenje radnog vremena Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ u Iloku (1 izvršitelj/ica) u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Iloka objavljen 08. veljače 2022. na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  i na službenim web-stranicama Grada Iloka, iz razloga… Nastavite čitati…