Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za novi vatrogasni dom u Iloku

Opis predmeta nabave

Izrada projektne dokumentacije za novi vatrogasni dom u Iloku

CPV oznaka:71220000-6 Usluge projektiranja u arhitekturi.

Opseg ili količina predmeta nabave

Vrsta/opis i količina predmeta nabave u cijelosti je iskazana u Prilogu I.  Tehničke specifikacije/opis posla , te u Prilogu II. Troškovnik, koji se nalaze u privitku ovog Poziva na dostavu ponuda i njegov su sastavni dio.
Ponuditelj ne smije mijenjati opise predmeta nabave niti dopisivati stupce u troškovniku niti na bilo koji način mijenjati sadržaj tehničke specifikacije odnosno troškovnika.
Troškovnik se nalazi u Prilogu II. ovog Poziva na dostavu ponuda. Troškovnik je potrebno ispuniti prema uputama iz ove točke Poziva na dostavu ponuda i uputi iz troškovnika i tako ispunjen troškovnik je potrebno priložiti kao sastavni dio ponude.

Mjesto izvršenja usluga:

Grad Ilok
Početak i rok izvršenja usluge:
Razdoblje izvršenja usluge počinje potpisom ugovora o pružanju usluga, a rok za izvršenje usluge je do 30.09.2022.

Preuzmite dokumente poziva:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.