Odluka o dodjeli stipendija studentima u akademskoj 2021./2022. godini

KLASA: 604-01/21-01/01
URBROJ: 2196/02-01-22-41
Ilok, 31. siječnja 2022.

Na temelju članka 12. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 4/11, 16/12, 12/19) i članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, 4/20 „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21), Gradonačelnica Grada Iloka donosi

ODLUKU o dodjeli stipendija studentima u akademskoj 2021./2022. godini

Članak 1.

Grad Ilok je proveo natječaj za dodjelu stipendija studentima u akademskoj godini 2021./2022., na temelju Odluke Gradskog vijeća KLASA: 604-01/21-01/01, UR.BROJ: 2196/02-02-21-9, a za koji je objavljena Obavijest Grada Iloka 05. siječnja 2022. god. u „Večernjem listu“, te cjeloviti tekst na web stranici Grada Iloka.

Članak 2.

Sukladno prijedlogu Povjerenstva za dodjelu stipendija od 28. siječnja 2022. godine stipendije se dodjeljuju slijedećim studentima:

 1. Nikolina Jakovljević
 2. Iva Groznica
 3. Vlatka Kakučka
 4. Sanja Kerezović
 5. Karla Kolak
 6. Nives Keri
 7. Anamarija Ćorić
 8. David Ćorić
 9. Melani Đurković
 10. Gabrijela Ristić
 11. Igor Radić
 12. Stefan Stepančević
 13. Marija Bošnjak
 14. Martina Dasović
 15. Lea Habenšus
 16. Martina Jurgec
 17. Ana Vražić
 18. Ivan Faletar
 19. Bruno Vig
 20. Donna Danijela Dragun
 21. Filip Ćorić
 22. Lea Volf
 23. Darija Barbarić
 24. Abraham Jan Hrubik

Članak 3.

Stipendija Grada Iloka iznosi 7.000,00 kn, a isplatit će se u deset mjesečnih obroka.

Stipendija Općine Omišalj iznosi 7.000,00 kn, a isplatit će se u deset mjesečnih obroka.

Članak 4.

Stipendija Općine Omišalj dodjeljuje se studentu iz članka 2. stavka 1. pod red. br. 17 – Ani Vražić.

Stipendija Grada Iloka dodjeljuje se studentima iz čanka 2. stavka 1. (osim pod red. br. 17).

Članak 5.

Ana Vražić će zaključiti ugovor o stipendiranju sa Općinom Omišalj.

Grad Ilok će zaključit ugovore o stipendiranju sa studentima iz članka 2. stavka 1. (osim pod red. br. 17).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Grada Iloka.

Preuzmite dokument odluke:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.