Odluka o sufinanciranju kupnje računala učenicima petih razreda osnovnih škola

KLASA: 402-04/22-01/01
URBROJ: 2196-02-01-22-1
Ilok, 04. veljače 2022. godine

Temeljem članka 26. Programa socijalne skrbi na području grada Iloka (”Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske županije” br. 07/20) i članka 42. stavka 1. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21), Gradonačelnica Grada Iloka donosi

ODLUKU o sufinanciranju kupnje računala učenicima petih razreda osnovnih škola

Članak 1.

Grad Ilok sufinancirat će kupnju računala učenicima petih razreda osnovnih škola s područja Grada Iloka (u daljnjem tekstu: učenici).

Članak 2.

Pravo na novčanu pomoć ostvaruju svi učenici iz članka 1. koji nisu ostvarili pravo sufinanciranja kupnje računala po nekoj drugoj osnovi.

Članak 3.

Pravo na sufinanciranje ostvaruju roditelji učenika koji u otvorenom roku dostave zahtjev sa dokazom o kupovini stolnog računala/prijenosnog računala (laptopa) sa pripadajućom opremom (kućište, monitor, miš, tipkovnica) i ostalom potrebnom dokumentacijom.

Članak 4.

Sufinancirat će se najviše do 80 % cijene računala odnosno maksimalno 2.400,00 kn ovisno o broju zahtjeva koji ispunjavaju uvjete

Članak 5.

Sredstva iz članka 4. ove Odluke uplatit će se putem računa roditelja.

Za provođenje ove Odluke osigurana su financijska sredstva u Proračunu Grada Iloka za 2022. godinu.

Članak 6.

Gradonačelnica će raspisati javni poziv za ostvarivanje prava na kupovinu računala učenicima.

Pomoć se može ostvariti za računala kupljena od početka školske godine temeljem javnog poziva.

Članak 7.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku” Grada Iloka, oglasnoj ploči i web stranici Grada Iloka.

Preuzmite dokument odluke:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.