Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2022. godinu

Ilustracija natječaji

KLASA: 402-04/22-01/03 URBROJ: 2196-02-01-22-3 Ilok, 15. veljače 2022. godine Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17 i 98/19) i članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 04/18, 9/19, 4/20 i „Službeni glasnik“ Grada Iloka 2/21, 8/21), gradonačelnica Grada Iloka raspisala je Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2022. godinu Grad Ilok poziva udruge građana koje djeluju na području… Nastavite čitati…

Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje sredstvima državnog proračuna u 2022. godini

MHB_logo_bez_pozadine

I.PREDMET JAVNOG POZIVA Ovaj javni poziv objavljuje se na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine (NN 20/21, dalje: Program) u cilju otvaranja novih radnih mjesta za osobe iz ciljne skupine Programa kroz davanje novčane potpore u svrhu samozapošljavanja pokretanjem vlastite samostalne djelatnosti u sljedećim organizacijskim oblicima: samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, trgovačko društvo ili druga samostalna profesionalna djelatnost (slobodna profesija,… Nastavite čitati…