7. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/20, 2/21, 8/21) predsjednica Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:

7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan  25. veljače (petak) 2022. god. u 18:00 sati

Sjednica će se održati u Iloku, u dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ilok, Trg Nikole Iločkog 2

Molimo vijećnike da se pridržavaju svih epidemioloških mjera, sukladno Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 te su radi poštivanja istih dužni na ulazu u dvoranu prije sjednice predočiti važeću Covid potvrdu.

 • Usvajanje izvatka iz zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka
 • Zapisnik sa 6. sjednice Gv 7.2.2022_
 • Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu
 • Usvajanje dnevnog reda

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Iloka
 1. Prijedlog za donošenje Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području grada Iloka
 1. Prijedlog za donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
 1. Prijedlog za donošenje Odluke o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
 1. Prijedlog za donošenje Programa potpora za gospodarstvu na području Grada Iloka za 2022. godinu
 1. Prijedlog za donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Iloka za 2022. godinu
 • Izvjestitelj: Đurđica Tilović
 • Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med
 •  
 1. Presuda Upravnog suda u Osijeku posl. broj: 4 Us I-763/2021-13 od 21. siječnja 2022.
 1. Razno
Bookmark the permalink.

Comments are closed.