Poziv na provjeru znanja – Viši stručni suradnik za poljoprivredu, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša

Na temelju Javnog natječaja Grada Iloka za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za poljoprivredu, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša KLASA: 112-01/22-01/01, URBROJ: 2196/02-03-22-1 koji je objavljen u Narodnim novinama,  te oglasnoj ploči i web stranici Grada Iloka, i članka 2. Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme, povjerenstvo za provedbu postupka natječaja objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI, TE INTERVJU ZA RADNO MJESTO Viši stručni suradnik za poljoprivredu, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša

Za kandidate prijavljene na natječaj za prijam čije su prijave potpune i pravodobne te koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje prethodne provjere znanja i sposobnosti.

POPIS OSOBA KOJE ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE NATJEČAJA:

  1. Marinko Pnjak, Lastovska 31a, 31 000 Osijek,
  2. Jelena Kevo, Staklenac 23, 32236 Ilok.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provest će se u ponedjeljak – 28. veljače 2022. god. u 9,00 sati u dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ilok, Trg Nikole Iločkog 2, Ilok. Izvori za provedbu testiranja nalaze se na web stranici Grada Iloka.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na natječaj. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti ponijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% na provedenom pisanom testiranju. Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa će nakon testiranja istog dana provesti intervju.

Preuzmite dokument poziva:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.