Javni poziv za dodjelu jednokratnih novčanih naknada za učenike srednje škole u školskoj godini 2021./2022.

Ilustracija natječaji

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20) i članka 42. stavka 1. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21), Gradonačelnica Grada Iloka donosi Javni poziv za dodjelu jednokratnih novčanih naknada za učenike srednje škole u školskoj godini 2021./2022. Članak 1. Grad Ilok će za… Nastavite čitati…