Podjela energetskih certifikata

U Dvorani Nikole Iločkog Muzeja Grada Iloka, danas su ravnateljima institucija uručeni energetski certifikati izrađeni u sklopu prekograničnog projekta INER – inteligentni energetski menadžment i promocija obnovljivih izvora energije za sedam objekata na području Grad

Iloka: Muzej Grad Iloka, NK Fruškogorac, OŠ “Dr. Franjo Tuđman”

Šarengrad, OŠ Julija Benešića Ilok, Kurija Brnjaković, MO Bapska i Gradska knjižnica i čitaonica Ilok. Projekt je predstavio voditelj Mladen Markešić, a certifikate je uručila gradonačelnica Marina Budimir.

Certifikati ručeni ravnateljima, pomoći će u daljnjem upravljanju i poboljšanju energetske učinkovitosti na njihovim objektima.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.