Javni poziv za financiranje programa/projekata koje provode športske udruge građana

Ilustracija natječaji

Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17 i 98/19) i članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 04/18, 9/19, 4/20 i „Službeni glasnik“ Grada Iloka 2/21, 8/21), gradonačelnica Grada Iloka raspisala je Javni poziv za financiranje programa/projekata koje provode športske udruge građana iz Proračuna Grada Iloka za 2022. godinu   1) Grad Ilok poziva udruge građana koje djeluju na području Grada Iloka da se… Nastavite čitati…