Javni poziv za dodjelu pomoći za poboljšanje uvjeta stanovanja

Ilustracija natječaji

Na temelju članka 18. Programa socijalne skrbi na području Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 7/20), članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grad Iloka br. 2/21, 8/21) Gradonačelnica Grada Iloka dana 03. ožujka 2022. godine, raspisuje Javni poziv za dodjelu pomoći za poboljšanje uvjeta stanovanja iz Programa socijalne skrbi na području Grada Iloka I. PREDMET JAVNOG POZIVA Raspisuje se javni poziv za pomoć za… Nastavite čitati…

Odluke o dodjeli potpora u gospodarstvu na području Grada Iloka za 2021. godinu

Dokumenti, izvještaji, akti...

Na temelju Javnog poziva i Programa potpora gospodarstvu na području Grada Iloka za 2021. godinu, KLASA: 302-02/21-01/01, URBROJ: 2196/02-02-21-3, gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med. donijela je Odluku o dodjeli potpora u gospodarstvu na području Grada Iloka od 22. rujna 2021. godine, Odluku o izmjeni Odluke o dodjeli potpora gospodarstvenicima na području Grada Iloka od 27. listopada 2021. godine, Odluku o dodjeli potpora gospodarstvenicima na području Grada Iloka od 25. studenoga 2021. godine, Odluku… Nastavite čitati…