Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – Viši stručni suradnik-voditelj EU projekta

Na temelju oglasa Grada Iloka za prijam u službu na određeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca, u Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto Viši stručni suradnik-voditelj EU projekta Unaprjeđenje usluga i produljenje radnog vremena Dječjeg vrtića “Crvenkapica” u Iloku  KLASA: 112-01/22-01/03 URBROJ: 2196-02-03-22-1 koji je objavljen na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na službenoj web-stranici Grada Iloka www.ilok.hr., i članka 2. Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu oglasa, povjerenstvo za provedbu postupka prijma objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI, TE INTERVJU ZA RADNO MJESTO Viši stručni suradnik-voditelj EU projekta Unaprjeđenje usluga i produljenje radnog vremena Dječjeg vrtića “Crvenkapica” u Iloku

Za kandidate prijavljene na oglas za prijam čije su prijave potpune i pravodobne te koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje prethodne provjere znanja i sposobnosti.

POPIS OSOBA KOJE ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE NATJEČAJA:

  1. Dajana Brala, Školska 5A, 32238 Tompojevci,
  2. Marijana Jukić, Zmaj Jove Jovanovića 19, 31000 Osijek.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provest će se u ponedjeljak – 14. ožujka 2022. god. u 9,00 sati u dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ilok, Trg Nikole Iločkog 2, Ilok. Izvori za provedbu testiranja nalaze se na web stranici Grada Iloka.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na natječaj. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti ponijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% na provedenom pisanom testiranju. Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa će nakon testiranja istog dana provesti intervju.

Preuzmite dokument poziva:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.