Odluka o isplati jednokratne naknade za sufinanciranje kupnje računala učenicima petih razreda osnovnih škola

Dokumenti, izvještaji, akti...

Temeljem članka 26. Programa socijalne skrbi na području grada Iloka (”Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske županije” br. 07/20), Odluke o sufinanciranju kupnje računala učenicima petih razreda osnovnih škola KLASA: 402-04/22-01/01 URBROJ: 2196-02-01-22-1 od 04. veljače 2022. godine, Javnog poziva KLASA: 402-04/22-01/01 URBROJ: 2196-02-01-22-02 od 04. veljače 2022. godine, Zapisnika Povjerenstva KLASA: 402-04/22-01/01 URBROJ: 2196-02-03-22-21 od 10. ožujka 2022. godine i članka 42. stavka 1. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19,… Nastavite čitati…