Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

Logotip Ravnateljstva civilne zaštite

  Na temelju točke VI. stavka 2. Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju („Narodne novine“ broj 37/22),  Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite objavljuje Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju  Za prijavu ponude potrebno je ispuniti Obrazac za prijavu, uz koji treba priložiti: dokaz o vlasništvu stambene jedinice: izvadak iz zemljišne knjige (original ili e-izvadak)… Nastavite čitati…

Odluka o poništenju oglasa za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel na određeno vrijeme na radno mjesto – referent za financije i računovodstvo

Dokumenti, izvještaji, akti...

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka donosi ODLUKU o poništenju oglasa za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel na određeno vrijeme na radno mjesto – referent za financije i računovodstvo – 1 izvršitelj/ica Članak 1. Poništava se oglas Grada Iloka KLASA: 112-01/22-01/5 URBROJ: 2196-02-03-22-1 od 25. veljače 2022. godine za… Nastavite čitati…