Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, te intervju za radno mjesto Viši stručni suradnik-voditelj EU projekta

Na temelju oglasa Grada Iloka za prijam u službu na određeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca, u Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto Viši stručni suradnik-voditelj EU projekta Unaprjeđenje usluga i produljenje radnog vremena Dječjeg vrtića “Crvenkapica” u Iloku  KLASA: 112-01/22-01/06 URBROJ: 2196-02-03-22-1 koji je objavljen na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na službenoj web-stranici Grada Iloka www.ilok.hr., i članka 2. Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu oglasa, povjerenstvo za provedbu postupka prijma objavljuje

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, te intervju za radno mjesto Viši stručni suradnik-voditelj EU projekta Unaprjeđenje usluga i produljenje radnog vremena Dječjeg vrtića “Crvenkapica” u Iloku

Za kandidate prijavljene na oglas za prijam čije su prijave potpune i pravodobne te koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje prethodne provjere znanja i sposobnosti.

POPIS OSOBA KOJE ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE NATJEČAJA:

  1. Ante Knezović, Kralja Tomislava 49, 32236 Ilok.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provest će se u ponedjeljak – 04. travnja 2022. god. u 9,00 sati u dvorani Centra kompetencija, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok. Izvori za provedbu testiranja nalaze se na web stranici Grada Iloka.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na natječaj. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti ponijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% na provedenom pisanom testiranju. Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa će nakon testiranja istog dana provesti intervju.

Preuzmite dokument poziva:

Preuzmite rang listu kandidata:

Preuzmite obavijest o odabiru kandidata:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.