Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ ILOK

Ilustracija natječaji

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (N.N. br. 76/93, 29/97, 47/99 ,i 35/08 i 127/19), članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 53. Statuta Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ ILOK, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ na 7. sjednici održanoj dana 13. travnja 2022. godine raspisuje  N A T J E Č A J za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ ILOK UVJETI: Za ravnatelja… Nastavite čitati…