Odluka o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima udruga za 2022. godinu

Na temelju članka Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Iloka, a na konačan prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje kvalitete/vrijednosti prijava pristiglih na Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2022. godinu, gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr.med. donosi

Odluku o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima udruga za 2022. godinu

Članak 1.

Pravo na sufinanciranje odnosno financiranje programa i projekata udruga građana iz proračuna Grada Ilok za 2022. godinu temeljem Javnog poziva za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2022. godinu ostvarile su udruge:

A) Prioritetno područje 1 – Djelatnost kulturno umjetničkih društava i manifestacija
Redni broj Naziv prijavitelja Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta Traženo od Grada Iloka Odobreno od Grada Iloka Ostvareno bodova (maks. 70)
 1. 1.
Udruga Kulturno umjetničko društvo „Sloga“ Bapska „Folklor Bapske u pjesmi, plesu i običajima“ 44.200,00 35.200,00 22.200,00 54
 1. 2.
Matica slovačka Ilok „42. Iločko ljeto“ 36.000,00 10.000,00 7.500,00 54
 1. 3.
Matica slovačka Ilok „Kulturno umjetnički amaterizam“ 212.850,00 13.000,00 11.000,00 59
 1. 4.
Matica slovačka Ilok „Režijski troškovi korištenja za javne potrebe Grada Iloka“ 10.000,00 10.000,00 7.000,00 61
 1.  
Matica slovačka Ilok „VIII. Memorijal Duška Manojlovića“ 7.000,00 4.500,00 3.500,00 57
 1. 5.
Matica slovačka Radoš „Radionica keramike i lončarstva: prljavih ruku s osmijehom na licu“ 53.285,73 50.285,73 19.200,00 55
 1. 6.
Matica slovačka Radoš „Boravimo na otvorenom“ 82.346,00 77.346,00 16.700,00 50
 1.  
Matica slovačka Radoš „Radionica tradicijskog ukrašavanja pisanica“ 2.796,20 2.401,00 1.600,00 61
 1. 8.
Udruga Kulturno umjetničko društvo „Julije Benešić“ „KidsFolkFest“ 33.200,00 27.000,00 14.500,00 55
 1.  
Udruga Kulturno umjetničko društvo „Julije Benešić“ „Troškovi opreme za glazbene instrumente (tambure) 15.200,00 15.200,00 3.000,00 55
 1. 9.
Udruga Kulturno umjetničko društvo „Julije Benešić“ „Troškovi prijevoza za 2022. godinu“ 80.000,00 50.000,00 10.000,00 40
 1. 10.
Udruga „Baština“ Ilok „Večer pjesme“ 15.450,00 15.450,00 10.000,00 56
UKUPNO A 592.329,93 310.382,73 126.200,00  
Prioritetno područje 2 – Projekti i programi od općeg interesa iz područja ostalih društvenih djelatnosti
Redni broj Naziv prijavitelja Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta Traženo od Grada Iloka Odobreno od Grada Iloka Ostvareno bodova (maks. 70)
 1. 1.
Društvo mutiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije „Pomoć oboljelima od multiple skleroze broj 4“ 10.000,00 5.000,00 2.500,00 54
 1. 2.

 

Udruga žena sela Bapske „Bapčanke“ „Aktivnosti udruge žena Bapčanke“ 5.000,00 5.000,00 4.000,00 61
 1. 6.
Lovačka udruga Srndać Ilok „Nabavka repelenata za zaštitu poljoprivrednih površina“ 2.000,00 2.000,00 2.000,00 57
 1. 7.
Udruga HVIDR-a Ilok „Udruga HVIDR-a Ilok djelovanje u 2022. godini“ 35.020,00 31.300,00 10.000,00 51
 1. 8.
Udruga hrvatskih branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata „Istina o Domovinskom ratu“ 24.640,00 24.640,00 7.000,00 49
 1. 9.
Dobrovoljno vatrogasno društvo Ilok „Aktivnosti dobrovoljnog vatrogasnog društva Ilok u 2022.“ 8.426,13 8.426,13 2.000,00 52
 1. 10.
Hrvatska udruga umirovljenika Grada Iloka „Aktivnosti u 2022. godini“ 80.000,00 70.000,00 8.000,00 38
 1. 11.
Udruga inovatora Tesla Ilok „Program udruge za 2022. godinu“ 86.000,00 24.000,00 22.000,00 65
 1. 12.
Udruga „Pravoslavni Hrvatske“ Ilok „Dani Mihaila Iločkog“ 18.000,00 16.000,00 5.000,00 43
 1.  
Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata – ogranak Ilok „Rad i djelovanje udruge“ 29.900,00 29.900,00 10.000,00 44
 1. 1.
Udruga mladih „Volja“ „Iločko ljeto mladih“ 18.300,00 18.300,00 13.500,00 62
 1. 2.
Udruga mladih „Volja“ „Klub mladih Volja“ 50.797,95 50.797,95 31.000,00 51
 1. 3.
Udruga „Dolina mamuta“ „2. Mammothefest Mohovo“ 68.500,00 18.000,00 10.000,00 63
 1. 4.
Udruga „Dolina mamuta“ „Advent u Mohovu“ 12.000,00 5.000,00 2.500,00 60
 1. 5.
Udruga ljubitelja stripova stripOS „Pas koji je nosio petarde na leđima“ 70.000,00 1.500,00 1.500,00 65
 1. 6.
Društvo Iločana i prijatelja Iloka „Akademija zemlje i ruku“ 18.550,00 14.000,00 10.000,00 55
UKUPNO B 552.134,08 327.864,08 141.000,00  
UKUPNO (A+B) 1.144.464,01 638.246,81 267.200,00  

 

Članak 2.

Udruge koje nisu ostvarile sufinanciranje odnosno financiranje programa i projekata udruga građana iz proračuna Grada Ilok za 2022. godinu temeljem Javnog poziva za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2022. godinu su:

 

Redni broj Naziv prijavitelja Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta Traženo od Grada Iloka Odobreno od Grada Iloka Ostvareno bodova (maks. 70)
1. Udruga roditelja „Veliki za male“ „Nabavka opreme za potrebe održavanja edukativnih radionica za djecu i odrasle“ 15.000,00 4.000,00 0,00 23

 

Članak 3.

S udrugama koje su ostvarile financiranje odnosno sufinanciranje svojih programa/projekta, Grad Ilok sklopiti će Ugovor o dodjeli financijskih sredstava kojim će biti uređena prava i obveze kako davatelja tako i primatelja financijskih sredstava.

Članak 4.

Udruga koja je sudjelovala s prijavom programa/projekta na Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2022. godinu, a čiji projekt nije odobren za sufinanciranje odnosno financiranje može podnijeti pisani prigovor na ovu Odluku. Prigovor se može podnijeti u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana objave ove Odluke. Prigovor ne odgađa izvršenje ove Odluke niti daljnju provedbu postupka dodjele sredstava programima/projektima udruga.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Iloka.

Preuzmite dokument odluke:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.