Javni poziv za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnog rada „Revitalizacija javnih površina na području grada Iloka kroz mjeru Javni rad“

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije 11/13 i 04/18,09/19,4/20 i „Službeni glasnik Grada Iloka“ br. 2/21,8/2021), a sukladno Programu: Revitalizacija javnih površina na području grada Iloka, kroz mjeru Javni rad – Gradonačelnica Grada Iloka objavljuje

JAVNI POZIV za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnog rada „Revitalizacija javnih površina na području grada Iloka kroz mjeru Javni rad“

Mjesto rada: područje grada Iloka (naselja Ilok, Šarengrad, Mohovo i Bapska)

Broj traženih radnika/ca: 7 osoba

Naziv radnog mjesta: radnik na uređenju okoliša

Vrsta zaposlenja: na određeno; javni radovi

Radno vrijeme: puno radno vrijeme (8 sati dnevno) u trajanju 6 mjeseci

U cilju korištenja mjere – Javni rad putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u nastavku HZZ) Grad Ilok iskazuje interes i potrebu za prijemom u radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Iloku.

Opis poslova:

Programom se predviđa uklanjanje deponija, revitalizacija površina, sadnja drveća i cvijeća, izgradnja kamenjara na području grada Iloka, te oblikovanje i uređenje krajolika i slično.

Uvođenjem ovog Programa korist će imati svi građani grada Iloka, jer uređenjem navedenih površina podižemo svijest građana o zaštiti okoliša.
 
Ciljane skupine koje imaju pravo na zapošljavanje u Programu javnog rada:

 1. Osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, bez obzira na duljinu prijave u Evidenciji:
 • roditelji sa 4 i više malodobne djece,
 • roditelji djece s teškoćama u razvoju,
 • roditelji djece oboljele od malignih bolesti,
 • roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja,
 • osobe s invaliditetom,
 • žrtve trgovanja ljudima,
 • žrtve obiteljskog nasilja,
 • azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji,
 • liječeni ovisnici o drogama,
 • povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva,
 • osobe uključene u probaciju,
 • pripadnici romske nacionalne manjine,
 • beskućnici/e,
 • hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva
 1. Korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno važećem Zakonu o socijalnoj skrbi (dalje u tekstu: ZSS), prijavljeni u Evidenciju.
 2. Osobe prijavljene u Evidenciju dulje od 24 mjeseca

Kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

– zamolba za posao
– životopis
– preslika osobne iskaznice
– podatak o duljini prijave u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
– dokaz o ispunjavanju jednog od uvjeta ciljanih skupina
– izjava o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka (obrazac se može skinuti s internet stranice Grada Iloka – www.ilok.hr ili osobno u uredu Grada Iloka, Trg N. Iločkog 13).

Za prijavitelje koji se prijavljuju kao azilanti i stranci pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, dovoljan je preslika dokumenta sa kojim se isto dokazuje.

Napomena: Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene. Uvid u originalne dokumente za izabrane kandidate izvršit će se prije zaključivanja pisanog ugovora. 
Prijave koje se podnose pismeno, putem pošte, rok za dostavu je najkasnije 10.05.2022. godine, na adresu:

Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok s naznakom:

„JAVNI POZIV dostava prijave za rad na Programu Revitalizacija javnih površina na području Grada Iloka“

Prije sklapanja Ugovora, Gradonačelnica će imenovati Povjerenstvo za provedbu javnog poziva.
Povjerenstvo za provedbu javnog poziva namjerava ukoliko to ocijeni potrebnim, provesti postupak selekcije radnika koji su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave, te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva. Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje Ugovora o radu dostavlja se samo izabranim radnicima.

Preuzmite dokument poziva:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.