Projekt ublažavanje siromaštva u Slavoniji i Dalmaciji

Kršćanska humanitarna udruga „Putevi milosti“ provodi projekt „Ublažavanje siromaštva u Slavoniji i Dalmaciji“, koji se financira u okviru Operativnog programa za  hranu i osnovnu materijalnu pomod za razdoblje 2014.-2020 iz Fonda Europske pomoći za najpotrebitije  (FEAD).

Pozivamo sve obitelji ili pojedince da se prijave za sudjelovanje u projektu u sklopu kojega će primati pomoć u obliku paketa prehrane i osobne higijene.

Da bi obitelj ili pojedinac sudjelovao u projektu, mora ispunjavati slijedeće uvijete:

 • da mjesečni prihod ne prelazi 1.000 kuna po članu obitelji ako se radi primateljima socijalne pomoći
 • da mjesečni prihod ne prelazi 1.500 kuna po članu obitelji ako je jedan član obitelji zaposlen
 • da mjesečni prihod ne prelazi 1.500 kuna po članu obitelji za umirovljenike

Za sudjelovanje u projektu potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

 • dokaz o primanjima (rješenje CZSS, platna lista ili odrezak mirovine),
 • potvrdu porezne uprave o primanjima za sve članove obitelji za 2021.godinu,
 • potvrdu zavoda za zapošljavanje,
 • preslik osobne karte,
 • rodne listove djece,
 • potpisanu izjavu o dobrovoljnom pristanku korištenja osobnih podataka – obrazac Grada Iloka,
 • potpisanu izjavu o dobrovoljnom pristanku korištenja osobnih podataka – obrazac Kršćanske humanitarne udruge „Putevi milosti“,
 • te ispuniti zamolbu za pomoć.

Prijaviti se, te dobiti potrebne informacije i obrasce može na slijedećoj adresi:

Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok.

Preuzmite dokumente poziva:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.