Digitalni priručnik “Bez nasilja do bolje budućnosti”

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima provodi projekt  “Bez nasilja do bolje budućnosti”, financiran je sredstvima Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

U okviru projekta smo izradili  jedan digitalni priručnik za potrebe osvještavanja mladih o štetnosti nasilja.

Neću nasilje, hoću budućnost

Neću nasilje, hoću budućnost

Projektom „Bez nasilja do bolje budućnosti!“ želimo nastaviti kontinuirano osvještavati mlade o štetnosti nasilja koji dovodi do posljedica koje su nesagledive i dugoročne po zdravlje pojedinca, ali i društva u cjelini. Kroz individualni i grupni rad s mladima žrtvama nasilja kao i mladima kao ciljanom skupinom kroz pružanje emocionalne podrške, pravnoga i psihosocijalnoga aspekta pomoći, edukacija, radionica kojima ćemo mlade učiti o načinima prepoznavanja nasilja, preveniranja nasilja kao i poticanja na prijavljivanje nasilja ukoliko se nađu u ulozi žrtve ili svjedoka nasilničkoga ponašanja  te kroz kampanju koja će se odvijati putem društvenih mreža kao i izrađenog digitalnog priručnika o prevenciji nasilja među mladima želimo doprinijeti promjeni u svijesti mladih kako nasilje nije dopušteno te da isto ne smijemo tolerirati, a isto tako i neprijavljivati kako bismo svi zajedno stvorili bolji svijet za mlade generacije koje dolaze – Udruga za podršku žrtvama i svjedocima.

 

Preuzmite digitalni priručnik projekta:

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.