9. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (”Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, „Službeni glasnik” Grada Iloka br. 2/20, 2/21, 8/21) predsjednica Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:

9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 3 lipnja (petak) 2022. god. u 19:00 sati

Sjednica će se održati u Iloku, u dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ilok, Trg Nikole Iločkog 2

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o imenovanju članova/ca Upravnog vijeća Muzeja Grada Iloka
 1. Izvješće o obavljanju poslova iz djelokruga gradonačelnice za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2021.
 1. Prijedlog za donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Iloka za 2021. godinu
 • Izvjestitelj: predstavnik Savjeta mladih Grada Iloka
 • Predlagatelj: Savjet mladih Grada Iloka i Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr.med.
 • Izvješće o radu Savjeta mladih
 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Iloka za 2021. godinu Izvjestitelj: Đurdica Tilović, dipl.oec.
 1. Prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu Izvjestitelj: Đurđica Tilović, dipl.oec.
 1. Prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, koncesija i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine Izvjestitelj: Đurdica Tilović, dipl.oec.
 1. Prijedlog za donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o raspolaganju imovinom za 2021. godinu
 1. Prijedlog za donošenje Izvješća o izvršenju Programa potpora gospodarstvu na području Grada Iloka za 2021. godinu
 1. Prijedlog za donošenje Plana o izmjenama Plana Proračuna Grada Iloka za 2022. godinu
 1. Prijedlog za donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu Izvjestitelj: Đurdica Tilović, dipl.oec.
 1. Prijedlog za donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu Izvjestitelj: Đurdica Tilović, dipl.oec.
 1. Prijedlog za donošenje Odluke o izradi Studije procijene geotermalnog potencijala na području grada Iloka
 1. Prijedlog za donošenje Odluke o usvajanju Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Gradu Iloku
 1. Razno
 •  
Bookmark the permalink.

Comments are closed.