Odluka o izboru kandidata za prijem osoba u radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Iloku

Dokumenti, izvještaji, akti...

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 09/19, 04/20 i Službeni glasnik Grada Iloka 2/21, 8/21), Gradonačelnica Grada Iloka donijela je: O D L U K U o izboru kandidata za prijem osoba u radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Iloku za rad na programu: „Revitalizacija javnih površina na području Grada Iloka kroz mjeru Javni rad“ Program: Revitalizacija javnih površina na području Grada Iloka kroz mjeru Javni… Nastavite čitati…