Odluka o izboru kandidata za prijem osoba u radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Iloku

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 09/19, 04/20 i Službeni glasnik Grada Iloka 2/21, 8/21), Gradonačelnica Grada Iloka donijela je:

O D L U K U o izboru kandidata za prijem osoba u radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Iloku za rad na programu: „Revitalizacija javnih površina na području Grada Iloka kroz mjeru Javni rad“

Program: Revitalizacija javnih površina na području Grada Iloka kroz mjeru Javni rad

Članak 1.

 U radni  odnosa na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci odabrani su kandidati:

 

R.B. IME I PREZIME
1. TETYANA BOYCHUK
2. ANA FILIPOVIĆ
3. MIROSLAV GREGUROVIĆ
4. STANISLAV KRSTAVAC
5. ŽELJKO HORNJAK
6. DANICA BOROCKI ORŠOŠ
7. HRVOJE SLJUKA

Članak 2.

Grad Ilok je uputio javni poziv za prijema osoba u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci  na poslovima održavanja javnih površina na području Grada Iloka.

Na poziv se odazvalo 36 kandidata te je odabrano 7 radnika za navedene poslove.

Sa kandidatima će se sklopiti ugovor o radu.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i će se objavljivati.

Preuzmite dokument odluke:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.