Prva Izmjena Javnog poziva fizičkim osobama građanima za podnošenje zahtjeva za dodjelu kompostera/posuda

      Na temelju Odluke o objavi Javnog poziva fizičkim osobama građanima za podnošenje Zahtjeva za dodjelu kompostera KLASA: 351-02/21-01/02, URBROJ: 2196/02-01-21-1 od 17. rujna 2021. godine Gradonačelnica Grada Iloka objavljuje

Prvu Izmjena Javnog poziv fizičkim osobama građanima za podnošenje zahtjeva za dodjelu kompostera/posuda

I.     PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva (u tekstu: Poziv) je podnošenje zahtjeva za dodjelu kompostera za kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada, a s ciljem smanjenja ukupne količine proizvedenog otpada te ostvarenja ostalih ciljeva gospodarenja otpadom definiranih Planom gospodarenja otpadom Grada Iloka.

Javnim pozivom dodjeljuje se

  1. Komposter zapremine 350 l- za korisnike kućanstvo
  2. Posuda Organko zapremnine 16 l – za korisnike u etažnim stanovima

 

  1. Komposteri su proizvedeni od 100% polietilena. Pogodni su za kompostiranje otpada iz kućanstva i vrta. Konstrukcija kompostera omogućuje njegovu uporabu ljeti i zimi. Jednostavno se montiraju bez uporabe alata. Posuda kompostera nema dno (zbog kontakta sa zemljištem i pristupa mikroorganizama, crva i gujavica). Na svim bočnim stranama nalaze se otvori za vađenje komposta.
  2. Ponuda Organko 16 siva. Pogodni su za kompostiranje biootpada u domačinstvu tj. ovim javnih pozivom predviđeno za etažne stanove. Uz posudu Organko dobiva se i Posipni prah fektivnih mikroorganizama od 1 kg.

Ovim pozivom osigurano je ukupno:

–     500 kompostera zapremine 350 l

II. KORISNICI

Pravo na dodjelu kompostera/posude imaju fizičke osobe građani (u tekstu: korisnici) koji podnesu zahtjev na Reciklažnom dvorištu u Iloku i koji su korisnici usluga javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Iloka .

III.    OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

Prijava na Javni poziv mora sadržavati sljedeće:

  1. Zahtjev za dodjelu kompostera/posude ( koji se potpisuje kod dodjele/preuzimanja na Reciklažnom dvorištu u Iloku)
  2. Zadnji račun za javnu uslugu skupljanja komunalnog otpada (na kojem se provjerava da korisnik nema duga za javnu uslugu) i presliku

IV.    DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA

Zahtjev za dodjelu kompostera/posude potpisuje se osobno na Reciklažnom dvorištu u Iloku.

Komposteri/posuda se dodjeljuju korisnicima prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva (vrijeme podnošenja zahtjeva) do isteka svih raspoloživih kompostera/posuda.

V.       OBRADA ZAHTJEVA

Zahtjevi se razmatraju prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva.

VI. UVJETI KORIŠTENJA

Korisnici kojima se odobri dodjela kompostera/posuda dužni su:

  • prije preuzimanja kompostera/posude potpisati izjavu o preuzimanju kompostera/posude;
  • komposter/posudu osigurati od krađe na način da ga postave na neizloženo mjesto;
  • pristati na povremenu kontrolu načina korištenja i održavanja kompostera/posude.

Prilog:

  1. Zahtjev za dodjelu kompostera/posude
Bookmark the permalink.

Comments are closed.