Poziv – azbestni otpad

OBAVIJEST

Građani grada Iloka i naselja Šarengrad, Bapska i Mohovo mogu bez naknade azbestni otpad ( 17 06 05*, 17 06 01*) u količini do 200 kg (u šest uzastopnih mjeseci) odložiti na reciklažno dvorište koje se nalazi u Iloku, u ulici I. G. Kovačića br. 159 i to ponedjeljkom, srijedom i petkom u vremenu od 07.00-15.00 sati, utorkom i četvrtkom u vremenu od 14.00-20.00 sati te subotom od 08.00-12.00 sati.

Prilikom predaje otpada na reciklažno dvorište, korisnik je dužan radniku na reciklažnom dvorištu dati na uvid osobnu iskaznicu ili drugi identifikacijski dokument.

Prilikom predaje na reciklažnom dvorištu azbestni otpad ( 17 06 05*, 17 06 01*) mora biti razdvojen od ostalih vrsta otpada te se nalaziti u zatvorenom spremniku ili u odgovarajućoj nepropusnoj ambalaži (zatvorena čvrsta vreća ili materijal u potpunosti omotan odgovarajućom polietilenskom folijom i sl. ili na drugi odgovarajući način kojim se posve sprječava svako ispuštanje azbestnog otpada, azbestnih vlakana i azbestne prašine izvan odgovarajućih spremnika.

Za korisnike koji nemaju mogućnost dovesti azbestni otpad do reciklažnog dvorišta, uslugu prijevoza propisno odvojenog i zapakiranog azbestnog otpada vršit će tvrtka Kom-Ilok d.o.o..

S poštovanjem,

 

                                                                                                                        GRAD ILOK

 

POZIV – azbestni otpad

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.