10. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/20, 2/21, 8/21) predsjednica Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:

 1. sjednicu    

Gradskog vijeća Grada Iloka

za dan

 1. srpnja (četvrtak) 2022. god. u 18:00 sati

Sjednica će se održati u Iloku, u Gradskoj vijećnici Grada Iloka, Ilok,

Trg Nikole Iločkog 2

Molimo vijećnike da se pridržavaju svih epidemioloških mjera, sukladno Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19.

 • Usvajanje izvatka iz zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka

Zapisnik sa 9.sjedn GV 3.6.2022

 • Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu
 • Usvajanje dnevnog reda

Potpisani Poziv za 10. sjednicu GV

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog za donošenje Poslovničke Odluke o izmjenama i dopuni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka

Izvjestitelj: predsjednik Odbora za statut i poslovnik

Predlagatelj: Odbora za statut i poslovnik

Prijedlog Poslovničke Odluke o izmjenama i dopuni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o imenovanju Etičkog odbora

Izvjestitelj: predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

Prijedlog Odluke o imenovanju Etičkog odbora

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o imenovanju Vijeća časti

Izvjestitelj: predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

Prijedlog Odluke o imenovanju Vijeća časti

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir korisnika kadrovskih stambenih jedinica na području grada Iloka

Izvjestitelj: predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir korisnika kadrovskih

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području grada Iloka unutar natječaja za provedbu tipa operacije 4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, Iz Programa Ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020.

Izvjestitelj: predstavnik RA TINTL

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

Prijedlog suglasnosti za ulaganja u TINTL

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o javnim priznanjima Grada Iloka

Izvjestitelj: Tatjana Faletar, dipl.iur.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o javnim priznanjima Grada Iloka

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Iloka za 2022. godinu

Izvjestitelj: Đurđica Tilović, dipl. oec.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Iloka za 2022. godinu

          8. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju suglasnosti za kratkoročno zaduživanje i jamstvo Komunalije d.o.o. Ilok

Izvjestitelj: Joško Radanović, dipl.ing.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za kratkoročno zaduživanje i jamstvo Komunalije d.o.o. Ilok

 1. Prijedlog za donošenje Plana o izmjenama i dopunama Plana Proračuna Grada Iloka za 2022. godinu i projekcije proračuna za 2023. i 2024. godinu

Izvjestitelj: Đurđica Tilović, dipl. oec.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

Prijedlog I. Izmjene i dopune Proračuna

Rebalans I – Naslovnica

Rebalans I – opći dio Prihodi

Rebalans I – opći dio Rashodi

Rebalans I – račun Zaduživanja

Rebalans I – Rashodi

 1. Razno
Bookmark the permalink.

Comments are closed.