ODLUKA o nabavi radnih bilježnica učenicima osnovnih škola na području Grada Iloka za školsku godinu 2022./2023.

ODLUKA

o nabavi radnih bilježnica učenicima osnovnih škola

na području Grada Iloka za školsku godinu 2022./2023.

 

Članak 1.

Ovom Odlukom se utvrđuju uvjeti, kriteriji i način ostvarivanja prava na radne bilježnice učenika osnovnih škola na području Grada Iloka za školsku godinu 2022./2023.

 

Članak 2.

Pravo na radne bilježnice ostvaruju učenici od 1. – 8. razreda osnovnih škola na području Grada Iloka koji imaju prebivalište na području Grada Iloka.

Osnovne škole će dostaviti Gradu Iloku popis učenika od 1. – 8. razreda.

 

Članak 3.

Osnovne škole će nakon provedenog natječaj za nabavu školskih radnih bilježnica, podijeliti učenicima iste na početku školske godine te potvrditi primitak i podjelu istih.

 

Članak 4.

Osnovnoj školi Julija Benešića Ilok i Osnovnoj školi dr. Franje Tuđmana Šarengrad uplatit će se financijska sredstva za nabavu školskih radnih bilježnica putem računa.

Za provedbu ove Odluke osigurana su financijska sredstva u Proračunu Grada Iloka za 2022. godinu.

 

Članak 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Grada Iloka.

 

 

       Gradonačelnica:

Marina Budimir, dr. med.

                                                                                                           _____________________

 

2022. Odluka o nabavi radnih bilježnica

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.