ODLUKA o poklon paketima djeci polaznicima prvog razreda osnovne škole (prvašićima) na području Grada Iloka za školsku godinu 2022./2023.

ODLUKA

o poklon paketima djeci polaznicima prvog razreda osnovne škole (prvašićima)

na području Grada Iloka za školsku godinu 2022./2023.

 

Članak 1.

Ovom Odlukom se utvrđuju uvjeti, kriteriji i način ostvarivanja prava na poklon paket djeci polaznicima prvog razreda osnovne škole (prvašićima).

Članak 2.

Pravo na poklon paket u vrijednosti 400,00 kuna ostvaruje učenik koji ima prebivalište na području Grada Iloka i pohađa prvi razred osnovne škole školske god. 2022./2023.

Članak 3.

Grad Ilok će roditeljima učenika isplatiti na žiro račun novčani iznos iz članka 1. na početku školske godine.

Članak 4.

Za provođenje ove Odluke osigurana su financijska sredstva u Proračunu Grada Iloka za 2022. godinu.

Pravo na naknadu ostvaruje ukupno 36 učenika.

Članak 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Grada Iloka.

 

     Gradonačelnica:

Marina Budimir, dr. med.

                                                                                                           _____________________

 

2022. Odluka o poklon paketima djeci polaznicima prvog razreda osnovne škole (prvašićima)

Odluka o izmjeni odluke prvašići

Odluka o II. izmjeni Odluke o poklon paketima prvašićima 2022.-2023.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.