Odluka o proglašenju prirodne nepogode suše

Obavještavamo građane s područja Iloka, Bapske, Mohova i Šarengrada da je župan Vukovarsko srijemske županije g. Damir Dekanić, temeljem prijedloga gradonačelnice Grada Iloka gđe. Marine Budimir proglasio prirodnu nepogodu suše za područje grada Iloka.

Sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda oštećenici u roku od 8 dana od proglašenja prirodne nepogode prijavljuju nastalu štetu na imovini nadležnom gradskom povjerenstvu Grada Iloka.

Pozivamo građane da prijave nastalu štetu podnošenjem propisanog obrasca PN do 14.09.2022. na adresu Grada Iloka, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok. Obrazac se može preuzeti na web stranici Grada Iloka i u Gradu Iloku.

Preuzmite obrazac i dokument odluke:

Obrazac-PN

Odluka PN suša 06.09.2022.

IZJAVA

Bookmark the permalink.

Comments are closed.