Obavijest o podjeli paketa Udruge Putevi milosti

O B A V I J E S T

 

Kršćanska humanitarna udruga „Putevi milosti“ provodi projekt „Ublažavanje siromaštva u Slavoniji i Dalmaciji“, koji se financira u okviru Operativnog programa za  hranu i osnovnu materijalnu pomod za razdoblje 2014.-2020 iz Fonda Europske pomoći za najpotrebitije  (FEAD).

Pozivamo sve obitelji ili pojedince koji su se prijavili u projekt da dođu preuzeti svoje pakete u utorak, 20.09.2022. u 9 sati na lokaciji – Javna vatrogasna postrojba Ilok, Ivana Gorana Kovačića 2, Ilok.

Na podjelu paketa molimo korisnike da ponesu osobne karte radi identifikacije

Predsjednik Kršćanske humanitarne udruge „Putevi milosti“

Krešo Žarković

 

Poziv – podjela paketa Udruge Putevi milosti

Bookmark the permalink.

Comments are closed.