Odluka o novčanoj nagradi za dodjelu javnog priznanja – Plakete Grada Iloka

Temeljem članka 6. Odluke o javnim priznanjima Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 31/18, 12/19, 21/19, „Službeni glasnik“ Grada Iloka 7/22) i članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21) Gradonačelnica Grada Iloka donosi

 

ODLUKU

o novčanoj nagradi za dodjelu javnog priznanja – Plakete Grada Iloka

 

Članak 1.

Dobitniku Plakete Grada Iloka – javnog priznanja za životno djelo dodijelit će se novčana nagrada u iznosu od 2.000,00 kuna.

 

Članak 2.

 Nagrada iz članka 1. uručit će se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana Grada Iloka.

 

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Grada Iloka.

 

 

        Gradonačelnica:

Marina Budimir, dr. med.

 

 

2022. Objava Odluke o novčanoj nagradi za dodjelu javnog priznanja – Plakete Grada Iloka

Bookmark the permalink.

Comments are closed.