OBAVIJEST PODNOSITELJIMA ZAHTJEVA ZA ŠTETU NA IMOVINI OD POSLJEDICE PRIRODNE NEPOGODE SUŠE

Poljoprivredno zemljište - ilustracija

OBAVIJEST PODNOSITELJIMA ZAHTJEVA ZA ŠTETU NA IMOVINI OD POSLJEDICE  PRIRODNE NEPOGODE SUŠE   Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, u sastavu: 1.Darko Đurica, 2.Ljerka Ključarić i 3.Mario Komarčević Povjerenstvo je pregledalo pristigle zahtjeve te pristupilo obilasku terena sve četiri katastarske općine na području grada Iloka. Sukladno članku 20. stavak 4. točka 7. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine RH“ 16/2019) propisano je: „Sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica… Nastavite čitati…