OBAVIJEST PODNOSITELJIMA ZAHTJEVA ZA ŠTETU NA IMOVINI OD POSLJEDICE PRIRODNE NEPOGODE SUŠE

OBAVIJEST

PODNOSITELJIMA ZAHTJEVA ZA ŠTETU NA IMOVINI

OD POSLJEDICE  PRIRODNE NEPOGODE SUŠE

 

Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, u sastavu:

1.Darko Đurica,

2.Ljerka Ključarić i

3.Mario Komarčević

Povjerenstvo je pregledalo pristigle zahtjeve te pristupilo obilasku terena sve četiri katastarske općine na području grada Iloka.

Sukladno članku 20. stavak 4. točka 7. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine RH“ 16/2019) propisano je:

Sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda ne dodjeljuju se za: štete u slučaju osigurljivih rizika na imovini koja nije osigurana ako je vrijednost oštećene imovine manja od 60 % vrijednosti imovine“.

Prema Zapisniku o procjeni štete od prirodnih nepogoda suše, Povjerenstvo je procjenom donijelo sljedeće postotke oštećenosti:

  • kukuruz 50%
  • soja 50%
  • šećerna repa 40%
  • suncokret 20%
  • voće 20%
  • ostale ratarske kulture koje su ovršene prije proglašenja prirodne nepogode (pšenica, ječam, uljana repica i dr.) nije bilo moguće procijeniti.

Grad Ilok će pravovremeno informirati građane o daljnjem tijeku nadoknade štete nastale uslijed suše.

 

                                                                                       GRAD ILOK

 

Obavijest – prirodna nepogoda

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.