Obavijest

 

O B A V I J E S T

Kršćanska humanitarna udruga „Putevi milosti“ provodi projekt „Ublažavanje siromaštva u Slavoniji i Dalmaciji“, koji se financira u okviru Operativnog programa za  hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020 iz Fonda Europske pomoći za najpotrebitije  (FEAD).

Pozivamo sve obitelji ili pojedince koji su se prijavili u projekt da dođu na 3. podjelu, preuzeti svoje pakete, u petak, 28.10.2022. u 9 sati na lokaciji – Javna vatrogasna postrojba Ilok, Ivana Gorana Kovačića 2, Ilok.

Na podjelu paketa molimo korisnike da ponesu osobne karte radi identifikacije.

poziv 28 10 20022

 

Predsjednik Kršćanske humanitarne udruge „Putevi milosti“

Krešo Žarković

Bookmark the permalink.

Comments are closed.