Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu

Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna Grada Iloka

za 2023. godinu

U cilju prikupljanja informacija o interesima, stavovima, potrebama i prijedlozima zainteresirane javnosti te povećavanjem transparentnosti i suradnje, pozivam svu zainteresiranu javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonesu donošenju kvalitetnog, transparentnog i provedivog Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu, te da svoja mišljenja i prijedloge dostave u jednom od navedenih oblika u nastavku, a zaključno do datuma 15. studenog 2022. godine:

  • Putem obrasca na e-mail adresu: grad.ilok@ilok.hr
  • Putem obrasca poštom na adresu: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok

Ovakvim pristupom izradi Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu cilj mi je uspostaviti što čvršću interakciju sa svim građanima i na taj način potaknuti aktivnije sudjelovanje svih u javnom životu Grada.

Svi prijedlozi koji budu realni, jasni i ostvarivi, ugraditi će se u konačan prijedlog Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu te će se prezentirati Gradskom vijeću Grada Iloka na razmatranje i usvajanje.

 

Gradonačelnica Grada Iloka

Marina Budimir, dr.med.

 

Obrazac za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu

Bookmark the permalink.

Comments are closed.