Prijedlog Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu – savjetovanje s javnošću

Sukladno odredbama članka 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21) predstavničko tijelo mora donijeti proračun na razini skupine ekonomske klasifikacije do kraja tekuće godine, u roku koji omogućuje primjenu proračuna od 1. siječnja godine za koju se donosi proračun.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe za vrijeme trajanja javne rasprave i savjetovanja mogu se uputiti putem obrasca (u prilogu) na stranici Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko i razumljivo napisani, uz jasno navođenje dijela Prijedloga Odluke na koje se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja svi prijedlozi pristigli u propisanom razdoblju, biti će pregledani i razmotreni te će se o istom sastaviti “Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima” koje će biti javno objavljeno na web stranici Grada Iloka – https://www.ilok.hr

Na temelju pristiglih prijedloga sudionika savjetovanja formulirat će se konačni tekst Odluke o Proračunu Grada Iloka za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu o čijem će usvajanju raspravljati Gradsko vijeće Grada Iloka kao nadležno predstavničko tijelo.

Važna napomena:

Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.

Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objaviti.

 

Prijedlog plana Proračuna Grada Iloka za 2023. g. i projekcija za 2024. i 2025. g.  

Obrazloženje Prijedloga financijskog plana za 2023. godinu

PRORAČUN 2023. – OBRAZAC

Bookmark the permalink.

Comments are closed.