12. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/20, 2/21, 8/21, 7/22) predsjednica Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:

12. sjednicu

Gradskog vijeća Grada Iloka

za dan 28. studenoga (ponedjeljak) 2022. god. u 18:00 sati

Sjednica će se održati u Iloku, u Gradskoj vijećnici Grada Iloka, Ilok,

Trg Nikole Iločkog 13

  • Usvajanje izvatka iz zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka

Zapisnik sa 11. GV 2022.

  • Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu
  • Usvajanje dnevnog reda

Poziv za 12. sjednicu Gradskog vijeća 2022.

 DNEVNI RED:

1.Prijedlog za donošenje Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Iloka

Izvjestitelj: Joško Radanović, dipl.ing.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

Prijedlog za donošenje Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Iloka

2. Prijedlog za donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Iloka za 2023. godinu

Izvjestitelj: predsjednik Savjeta mladih Grada Iloka

Predlagatelj: Savjet mladih Grada Iloka

Prijedlog za donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Iloka za 2023. godinu

3. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Ilok

Izvjestitelj: ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Ilok

Predlagatelj: Gradska knjižnica i čitaonica Ilok, Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

Prijedlog za donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Ilok

4. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u Gradskoj knjižnici i čitaonici Ilok

Izvjestitelj: ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Ilok

Predlagatelj: Gradska knjižnica i čitaonica Ilok

Prijedlog za donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u Gradskoj knjižnici i čitaonici Ilok

5. Prijedlog za donošenje Odluke o komunalnoj naknadi

Izvjestitelj: mr.sc. Ivana Arambašić, dipl.iur.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

Prijedlog za donošenje Odluke o komunalnoj naknadi

6.Prijedlog za donošenje Odluke o komunalnom doprinosu

Izvjestitelj:. mr.sc. Ivana Arambašić, dipl.iur.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

Prijedlog za donošenje Odluke o komunalnom doprinosu 2022.

Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa

7. Prijedlog za donošenje Odluke o izradi Strategije zelene urbane obnove za područje grada Iloka za razdoblje 2023. do 2033. godine

Izvjestitelj: mr.sc. Ivana Arambašić, dipl.iur.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

Prijedlog Odluke o izradi Strategije zelene urbane obnove za područje grada Iloka za razdoblje 2023. do 2033. godine

8. Izvješće o obavljanju poslova iz djelokruga gradonačelnice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine

Izvjestitelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

Izvješće o obavljanju poslova iz djelokruga gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine

9. Prijedlog za donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Iloka za 2022. godinu (01.-30.06.2022.)

 Izvjestitelj: mr.sc. Ivana Arambašić, dipl.iur.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

Polugodisnji izvjestaj o izvrsenju Proracuna Grada Iloka za 2022.g.

10. Prijedlog za donošenje Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Iloka

Izvjestitelj: mr.sc. Ivana Arambašić, dipl.iur.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

Prijedlog Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Iloka

11. Prijedlog za donošenje Odluke o pristupanju postupku kupnje nekretnine zgrade bivšeg Kina u Iloku

Izvjestitelj: mr.sc. Ivana Arambašić, dipl.iur.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

Prijedlog za donošenje Odluke o pristupanju postupku kupnje nekretnine zgrade bivšeg Kina u Iloku

12. Prijedlog za donošenje Odluke o pristupanju postupku kupnje dijela nekretnine zgrade bivšeg Agrokomerca u Iloku

Izvjestitelj: mr.sc. Ivana Arambašić, dipl.iur.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

Prijedlog za donošenje Odluke o pristupanju postupku kupnje dijela nekretnine zgrade bivšeg Agrokomerca u Iloku

13. Prijedlog za donošenje Odluke o pristupanju postupku kupnje nekretnine za izgradnju dječjeg vrtića u Iloku

Izvjestitelj: mr.sc. Ivana Arambašić, dipl.iur.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

Prijedlog za donošenje Odluke o pristupanju postupku kupnje nekretnine za izgradnju dječjeg vrtića u Iloku

14. Prijedlog za donošenje Odluke o pristupanju postupku darovanja nekretnine zgrade bivšeg suda u Iloku

Izvjestitelj: mr.sc. Ivana Arambašić, dipl.iur.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

Prijedlog za donošenje Odluke o pristupanju postupku darovanja nekretnine zgrade bivšeg suda u Iloku

15. Prijedlog za donošenje Odluke o pristupanju postupku darovanja nekretnine za izgradnju Polifunkcionalnog sportskog centra u Iloku

Izvjestitelj: mr.sc. Ivana Arambašić, dipl.iur.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

Prijedlog za donošenje Odluke o pristupanju postupku darovanja nekretnine za izgradnju Polifunkcionalnog sportskog centra u Iloku

16. Prijedlog za donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu potpora gospodarstvu na području Grada Iloka

Izvjestitelj: predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

Prijedlog za donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu potpora gospodarstvu na području Grada Iloka

17. Prijedlog za donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija

Izvjestitelj: predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

Prijedlog za donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija

18. Prijedlog za donošenje Programa socijalne skrbi Grada Iloka

Izvjestitelj: Martina Čuljak struč.spec.admin.publ.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

Prijedlog za donošenje Programa socijalne skrbi Grada Iloka

19. Razno

Predsjednica Gradskog vijeća

                                                                                                 Renata Banožić, mag.oec.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.