Odluka o dodjeli potpora malih vrijednosti u poljoprivredi na području grada Iloka

Na temelju čl. 5. Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Iloka KLASA: 320-01/22-01/3 URBROJ: 2196-02-01-22-2 od 12.travnja 2022. godine, Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2021-2023. godine KLASA:320-01/21-01/03 URBROJ:2196/02-01-21-13 od 15.ožujka 2021. godine i Prijedloga Odluke o dodjeli potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Iloka od 16.08.2022.godine i članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni vjesnik“ Grada Iloka  br. 2/21, 8/21.) Gradonačelnica Grada Iloka donosi

 

 

ODLUKU

o dodjeli potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Iloka

 

 

 

Članak 1.

Sukladno uvjetima iz Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Iloka za 2022. godinu potpore se dodjeljuju prema slijedećem rasporedu:

 

 

RBR. IME I PREZIME ADRESA PODNOSITELJA ZAHTJEVA MJERA IZNOS POTPORE
1 Asić obrt za poljoprivredu A.Stepinca 10, Bapska Mjera 1. Jednokratna potpora proizvođačima mlijeka 5.000,00 kn
2 OPG Josip Komarčević Zagrebačka 9, Šarengrad Mjera 3. Financiranje natpisnih ploča poljoprivrednih gospodarstava  
3 Poljoprivredno uslužni obrt “Kolarec” vl. Kolarec Josip Bapska, S,Radića 31 Mjera 4. Potpora za kontrolu plodnosti tla 2.000,00 kn
4 OPG Snježana Kolak A.Šenoe 11, Bapska Mjera 4. Potpora za kontrolu plodnosti tla 350,00 kn
5 OPG Snježana Kolak A.Šenoe 11, Bapska Mjera 5. Potpora ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda 1.399,97 kn
6 Asić obrt za poljoprivredu A.Stepinca 10, Bapska Mjera 7. Sufinanciranje nabave ženskih i muških rasplodnih grla te nabavu domaćih životinja za proizvodnju mesa, mlijeka i jaja 15.000,00 kn
7 OPG Đuro Divljaković A.G.Matoša 1, Bapska Mjera  8 Sufinanciranje nabave novih košnica, pčelarske opreme, jesenske i zimske prihrane pčela i pčelinjih zajednica 2.262,02 kn
8 OPG Željko Zima Ilok, A.Šenoe 9, Ilok Mjera 9. Sufinanciranje povrtlarske, voćarske i vinogradarske proizvodnje Podmjera 9.4. Sufinanciranje troškova nabave sjemena i sadnica povrća, voća i vinove loze 5.000,00 kn
9 OPG Snježana Kolak A.Šenoe 11, Bapska Mjera 9. Sufinanciranje povrtlarske, voćarske i vinogradarske proizvodnje Podmjera 9.4. Sufinanciranje troškova nabave sjemena i sadnica povrća, voća i vinove loze 407,50 kn
10 OPG Josip Asić A.Stepinca 10, Bapska Mjera 10. Sufinanciranje nabave poljoprivredne mehanizacije, strojeva, alata i opreme 15.000,00 kn
11 OPG Mirko Rumbočić Hrvatskih dragovoljaca 12, Mohovo Mjera 10. Sufinanciranje nabave poljoprivredne mehanizacije, strojeva, alata i opreme 15.000,00 kn
12 OPG Ante Radić Hrvatskih dragovoljaca 22 Mohovo Mjera 10. Sufinanciranje nabave poljoprivredne mehanizacije, strojeva, alata i opreme 15.000,00 kn
13 OPG Dubravko Supek Ljudevita Gaja 24, Ilok Mjera 10. Sufinanciranje nabave poljoprivredne mehanizacije, strojeva, alata i opreme 15.000,00 kn
14 Obrt Domagoj Tomašić Antuna Radića 21, Bapska Mjera 10. Sufinanciranje nabave poljoprivredne mehanizacije, strojeva, alata i opreme 15.000,00 kn
15 OPG Valentin Prokopec Hrvatskih branitelja 5 Bapska Mjera 10. Sufinanciranje nabave poljoprivredne mehanizacije, strojeva, alata i opreme 15.000,00 kn
16 OPG Snježana Kolak A.Šenoe 11, Bapska Mjera 10. Sufinanciranje nabave poljoprivredne mehanizacije, strojeva, alata i opreme 243,56 kn
17 OPG Komarčević Josip Zagrebačka 9, Šarengrad Mjera 10. Sufinanciranje nabave poljoprivredne mehanizacije, strojeva, alata i opreme 15.000,00 kn
      SVEUKUPNO: 136.663,05 kn

 

 

Članak 2.

 

Nakon što je Povjerenstvo utvrdilo da su sve prijave potpune te Korisnici ostvaruju pravo na dodjelu potpora sukladno odredbama Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Iloka za 2022.godinu, predlaže se Gradonačelnici donošenje Odluke o dodjeli potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području grada Iloka te sklapanje Ugovora o dodjeli potpora.

 

 

Članak 3.

 

Gradonačelnica će s Korisnicima sklopiti Ugovore o dodjeli potpora sukladno odredbama Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Iloka za 2022.godinu.

 

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se putem oglasne ploče i Internet stranice Grada Iloka.

 

 

 

 

 

Gradonačelnica

Marina Budimir, dr.med.

 

Odluka o dodjeli potpora male vrijednosti u poljoprivredi 2

 

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.