Odluka o dopuni Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima povodom blagdana Božića

Temeljem članka 32. Programa socijalne skrbi na području Grada Iloka KLASA: 400-01/20-01/03 URBROJ: 2196/02-02-20-4 od 28. svibnja 2020. god. (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 7/20) i članka 42. stavka 1. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20 i „Službeni glasnik Grada Iloka br. 2/21, 8/21), gradonačelnica Grada Iloka donosi

           

ODLUKU

o dopuni Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima

 povodom blagdana Božića

 

Članak 1.

U članku 3. Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima povodom blagdana Božića KLASA: 402-04/22-01/6 URBROJ: 2196-02-01-21-1, iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

“Jednokratna naknada iznosi 400,00 kn po osobi.”

 

Članak 2.

U ostalom dijelu Odluka ostaje neizmijenjena.

 

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim glasniku Grada Iloka”, web stranici Grada Iloka i na oglasnim pločama.

 

                   GRADONAČELNICA

                                                                                  Marina Budimir, dr. med.

Odluka o dopuni odluke – iznos božićnice

Bookmark the permalink.

Comments are closed.