Priopćenje

ILOČKI LEPTIRIĆI I GRAD ILOK POZIVAJU VAS NA OTVORENJE OPREMLJENOG PROSTORA ZA ILOČKE LEPTIRIĆE

U okviru PROJEKTA JEDNAKE MOGUĆNOSTI ZA SVE! – ILOČKI LEPTIRIĆI, Grad Ilok je, kao partner na projektu, Udruzi roditelja djece s teškoćama ustupio prostor u prizemlju aneksa gradske uprave, Trg Nikole Iločkog 13, za susrete roditelja, održavanje edukacija i radionica te igraonicu za djecu s teškoćama.

Svrha projekta je osigurati jednake mogućnosti djeci iz ruralnih područja i grada Iloka, kao što su pravo na socijalizaciju, dostupnost različitih društvenih sadržaja, kvalitetno provođenje slobodnog vremena, uspostava mobilnog tima za provođenje rehabilitacije, pružanje socijalnih usluga i sl.

Izravni korisnici projekta:

Korisnici projekta su djeca s teškoćama u razvoju, djeca iz obitelji slabijeg imovinskog statusa, udomiteljskih obitelji i disfunkcionalnih obitelji s krajnjeg istoka Hrvatske, preciznije grada Iloka i okolnih naselja. Djeca s teškoćama imaju različite dijagnoze i probleme, ali imaju jednake potrebe za podrškom koja je neminovna za njihovo kvalitetno odrastanje i napredak, pravo koje im je zagarantirano Ustavom RH i različitim konvencijama i deklaracijama, no ništa od navedenog u spomenutom ruralnom području ne postoji te djeca nemaju iste mogućnosti kao i djeca u većim gradovima, odnosno zakinuta su za mnoga prava koja bi trebala biti ostvarena.

Aktivnosti provedbe projekta:

Ovim projektom osigurana je didaktika te razna druga igrala kojim se uređuje prostor u gradu Iloku u suradnji s Gradom Ilokom kako bi se u njemu mogla održavati igraonica za djecu, različite radionice i aktivnosti, a kasnije i pružanje psihosocijalne podrške za ranjive skupine djece. Igraonica će biti posebno osmišljen cjeloviti razvojni program za djecu. Aktivnosti namijenjene djeci mijenjat će se kontinuirano, prateći njihovo odrastanje, a prostor će biti opremljen didaktičkim igračkama i prilagođen djeci. Program nazivamo igraonicom jer mu je temelj igra obogaćena raznim aktivnostima. Također je i razvojni  jer su njegovi ciljevi i zadaće usmjereni na poticanje djetetova razvoja, a djetetova su razvojna postignuća prvi kriterij vrednovanja programa. Cjelovit je jer ravnomjerno i usklađeno djeluje na djetetov tjelesni, intelektualni i socio-emocionalni razvoj. U sve aktivnosti planiramo uključiti i volontere, posebice studente psihologije, socijalnog rada, pedagogije, kineziologe i dr. Oni će djeci pružati različite vrste pomoći, ali i stjecati vlastita iskustva i kompetencije te ih koristiti u svom budućem radu. Svakako razvijati volonterstvo i aktivizam.

Ciljevi koji se postižu projektom:

Opći cilj projekta je provedba izvaninstitucionalnog programa igraonice namijenjenog djeci s teškoćama u razvoju i djeci iz socijalno ugroženih obitelji s ciljem unaprjeđenja njihova života i integracije u zajednicu.

 Ciljevi koji se postižu provedbom projekta:

– Socijalizacija i integracija djece s intelektualnim i motoričkim teškoćama putem zajedničkih aktivnosti sa zdravom djecom organiziranjem različitih radionica i programa

– Potaknuti primjeren i kvalitetan psihofizički razvoj sve uključene djece

– Stvoriti povoljno okruženje za uključivanje djece s teškoćama u razvoju u redovne vrtiće i škole

– Osigurati kapacitete za poštivanje osnovnih dječjih prava na socijalizaciju i rehabilitaciju

– Upoznati lokalnu zajednicu s razvojnim mogućnostima djece s teškoćama u razvoju te senzibilizirati ih na moguće promjene koje će se dogoditi uključivanjem djece s teškoćama u društveni, obrazovni i kulturni život iste.

Svečano otvorenje prostora Iločkih leptirića održat će se u četvrtak, 12. siječnja u 13:00 sati na navedenoj adresi. Prostor je opremljen donacijom Zaklade Adris igrala i ostale opreme u vrijednosti od 30.000,00 kuna. Grad Ilok Leptirićima je partner na još dva projekta: Roditeljstvo nije lako – podrška je potrebna svakako i u trogodišnjem programu Povežimo se! – mreža za sretnije djetinjstvo kroz koji su djeci osigurane sportske aktivnosti koje se održavaju u OŠ Julija Benešića u Iloku. Kroz isti projekt kupljena je sportska oprema za dvoranu iste škole u vrijednosti od 21.000,00 kuna.

Novoopremljen prostor biti će dugoročno rješenje neophodnih programa za djecu na krajnjem istoku Hrvatske gdje se pokušava vratiti život punih trideset godine i na taj način osnažiti i ohrabriti mlade obitelji da ostaju u svom kraju, a djeci osigurati JEDNAKE MOGUĆNOSTI!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.