Odluka o poništenju oglasa za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto – viši stručni suradnik – voditelj EU projekta Zaželi – Grad Ilok, faza III ( 1 izvršitelj/ica)

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka donosi

ODLUKU

o poništenju oglasa

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto – viši stručni suradnik – voditelj EU projekta Zaželi – Grad Ilok, faza III ( 1 izvršitelj/ica)

 

Članak 1.

Poništava se oglas Grada Iloka KLASA: 112-01/23-01/1 URBROJ: 2196-02-03-23-1 od 03. siječnja 2023. godine, za prijam u službu na određeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca na radno mjesto viši stručni suradnik – voditelj EU projekta Zaželi – Grad Ilok, faza III (1 izvršitelj/ica) u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Iloka objavljen 03. siječnja 2023. godine na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  i na službenim web-stranicama Grada Iloka, iz razloga što niti jedan od kandidata koji su podnijeli prijavu nije zadovoljio formalne uvjete oglasa.

 

Članak 2.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnoj stranici Grada Iloka te dostaviti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i kandidatima.

 

                                                                                                            PROČELNICA

                                                                                     mr.sc. Ivana Arambašić, dipl.iur.

                                                                                                                                                                                                                                                              _______________________

Dostaviti:

  • Hrvatski zavod za zapošljavanje
  • mrežna stranica Grada Iloka
  • svim kandidatima

 

Odluka o poništenju oglasa

Bookmark the permalink.

Comments are closed.