POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI, TE INTERVJU ZA RADNO MJESTO Vježbenik – viši referent za komunalne i stambene poslove  

Na temelju Javnog natječaja Grada Iloka za prijam u službu na radno mjesto – vježbenika, radi osposobljavanja za obavljanje poslova višeg referenta za komunalne i stambene poslove  KLASA: 112-01/23-01/2, URBROJ: 2196-02-03-23-1 i članka 2. Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, povjerenstvo za provedbu postupka natječaja objavljuje:

 

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI,

TE INTERVJU ZA RADNO MJESTO

Vježbenik – viši referent za komunalne i stambene poslove

 

 

Za kandidate prijavljene na natječaj za prijam čije su prijave potpune i pravodobne te koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje prethodne provjere znanja i sposobnosti.

 

POPIS OSOBA KOJE ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE NATJEČAJA:

  1. Ana Vražić, Matije Gupca 85, Ilok,
  2. Matea Bošnjak, sv. Nikole Tavelića 12, Mohovo,
  3. Laura Šijaković, Jaukovac 11, Tovarnik.

 

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provest će se u utorak – 31. siječnja 2023. god. u 9,00 sati u gradskoj vijećnici, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok. Izvori za provedbu testiranja nalaze se na web stranici Grada Iloka.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na natječaj. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti ponijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku.

 

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% na provedenom pisanom testiranju. Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja će nakon testiranja istog dana provesti intervju.

 

 

Predsjednik/ca povjerenstva

 

Poziv na testiranje

Bookmark the permalink.

Comments are closed.